Rejestracja i dane

 Serwis nie zapisuje żadnych danych osobowych, użytkownik jest przenoszony na docelową platformę z sieci afiliacyjnej.
 Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, między innymi w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. 
 Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. 
 Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt. 
Serwis informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów
 świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.


Płatności

Sprzedawcą jest serwis firma
Dostawcą płatności internetowych jest microsms.pl. Sprzedawanym produktem jest odblokowanie dostępu do zablokowanych treści, wiąże się to z zapłaceniem kwoty 25.00 zł netto (30.75zł z VAT) w celu odblokowania treści.

Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy,
że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą. 
Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. 
Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem  pomocy technicznej .


Cookies

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". 
Cookies są małymi informacjami tekstowymi, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Waszego komputera. 
Będą tam zapisane anonimowe dane odnośnie przeglądanych przez Państwa stron, dzięki czemu będzie można go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. 
Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu.
W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. 
Każda przeglądarka posiada jednako opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy. 
Warto jednak przypomnieć sobie, korzystając z profilowanych serwisów PolishCupid, czy dostosowując wygląd i zawartość serwisu do swych potrzeb, że to właśnie cookies decydują o zapamiętywaniu własnych ustawień.


Niepożądane treści

W naszym serwisie nie znajdziecie treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. 
Na tej stronie nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne. 

Administrator nie jest odpowiedzialny za działania Użytkownika, w szczególności za zgodność z prawdą, wiarygodność oraz zgodność z przepisami prawa treści publikowanych przez Użytkownika.

Wszystkie zdjęcia kobiet oraz mężczyzn na stronie pochodzą ze stron docelowych gdzie użytkownik zostanie przekierowany.
 

Kontakt i reklamacje
Operatorem serwisu jest spółka Seks telefon sp zoo z siedzibą przy ulicy Budowlanej 24/1a 78-100 Kołobrzeg zarejestrowana w sądzie rejonowym IX wydział Krajowego rejestru sądowego w Koszalinie po nr 0000822921 nip 6711842647 regon 385612383 o kapitale zakładowym 5000 zł wpłaconym w całości kontakt biuro (małpa) seks-telefon.com. Nazwa oraz pochodne słowa nazwy spółki seks telefon oraz sex telefon jest znakiem towarowym i jest prawnie chroniony. Używanie rozpowszechnianie sów związanych z nazwą spółki promujących usług 0700 oraz erotycznych jest zabronione bez zgody spółki, wszelkie wykrycia serwisów podszywających się pod spółkę będzie zgłaszane i wnoszony pozew odszkodowawczy.

PRZEDSTAWIONE MATERIAŁY NA NASZYM SERWISIE TO PREZENTACJE